Like many other websites we use cookies in ours in order to improve your experience on it. Do not worry, we do not keep information about you. For futher informattion please check our Terms and conditions

news

HÖGA ANTAL UPPEHÅLLSTILLSTÅND SÄTTER PRESS PÅ ATT FÖRÄNDRA INTEGRATIONSPOLITIKEN

HÖGA ANTAL UPPEHÅLLSTILLSTÅND SÄTTER PRESS PÅ ATT FÖRÄNDRA INTEGRATIONSPOLITIKENfoto: Ahmed akacha
Rebecka Davidsson
created at: Tue Jun 09 2020| updated at:Mon Jan 17 2022
641
news
Senaste statistiken från Migrationsverket visar att nästan 99 000 asylsökande som kom till Sverige under 2015 har fått uppehållstillstånd i Sverige. Med en svikande integrationspolitik lider små som stora kommuner ekonomiskt, där stora sociala bidrag går till arbetslösa flyktingar samtidigt som butiker och andra företag tvingas stänga igen. Under 2015 kom det nästan 164 000 flyktingar till Sverige som alla sökte asyl. Kommuner runt om i landet fick ställa om och ordna tomma lokaler till flyktinganläggningar där de som väntade på beslut om asyl fick stanna innan ett mer permanent boende kunde lösas. Av alla dem som kom under 2015 har nu nästan 99 000 fått uppehållstillstånd, där 60 procent har fått permanent tillstånd och resten tillfälligt. Alla Sveriges kommuner tog emot flyktingar under 2015, där de som tog emot mest per 1000 invånare var små kommuner såsom Ljusnarsberg, Borgholm och Filipstad. Men också de större städerna Stockholm, Malmö och Göteborg, där det bara i Västra Götaland togs emot omkring 28 000 flyktingar under 2015. Med fler uppehållstillstånd kommer ett behov av fler boende och fler jobbtillfällen, men med Sveriges bostadsbrist i de större städerna och höga krav på utbildning och arbetslivserfarenhet är det ibland svårt för de som kommer att både få en bostad och att skaffa sig en inkomst som bidrar till skatte räkningarna i Skatteverkets konto. I de större städerna hamnar ofta de nyanlända i segregerade områden där brottsligheten och arbetslösheten är hög, och i de mindre kommunerna handlar det om ekonomiska problem där de nyanlända har svårigheter att hitta arbete på grund av brist på utbildning och språkkunskaper. Dessutom hamnar de ofta på stora sociala bidrag och de som kan jobba lämnar de mindre städerna vilket gör att butiker och företag tvingas stänga ner, och kvar finns bara de som lever på bidraget utan att betala någon skatt. Detta leder till en ond spiral i samhället som får stora ekonomiska konsekvenser som uppkommer till följd av en bristande integrationspolitik. Enligt Håkan Boström i en ledarartikel för Göteborgs Posten, såg de mindre kommunerna flyktingkrisen 2015 som ett bra tillfälle att hyra ut tomma lägenheter och få ersättning från staten, men nu räcker inte längre pengarna till den befolkning som bor där och de sociala problemen går inte att gömma undan på samma sätt som i segregerade områden i storstäder. Alla lever med problemet och leder ofta till att större delar av befolkningen flyttar någon annanstans. Dessutom förvärrar coronavirusets effekter på näringslivet möjligheter för jobbtillfällen för nyanlända. Det är vanligtvis i besöksnäringen, hotell- och restaurang och handeln där de flesta inträdesjobb finns, men med hälften av branschen personal på permittering är det svårt för de som just fått uppehållstillstånd att tävla om jobben. Att integrationen i det svenska samhället måste förändras är självklart och med corona hängandes i luften är det ännu mer viktigt än innan. Enligt Håkan Boström bör en reform i hela migrationspolitiken ske och integrationssamordnare Jim Frölander, i Filipstad, menar att nyckeln till en långvarig integration är att hitta arbete till de unga, så att den onda spiralen bryts och de ser fram emot något annat än att vända sig till brottslighet.
© 2021 - The Swedish Times
All rights reserved
Download our app: