Like many other websites we use cookies in ours in order to improve your experience on it. Do not worry, we do not keep information about you. For futher informattion please check our Terms and conditions

news

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER KAN LEDA TILL KUNDNÖJDHET OCH MARKNADSANDELAR

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER KAN LEDA TILL KUNDNÖJDHET OCH MARKNADSANDELARfoto:
Rebecka Davidsson
created at: Tue Jun 02 2020| updated at:Mon Jan 17 2022
653
news
Under en kris som Coronakrisen är det viktigt för företag att kommunicera med sina intressenter. Detta för att visa lojalitet gentemot sina kunder, men också för att vara transparenta och tillföra tillit och legitimitet. Att kommunicera rätt kan också medföra en starkare relation mellan företaget och allmänheten. Kommunikation är ofta något som tas för givet, eller rent av glöms bort. Alla världens företag kommunicerar, och bör göra för att nå ut till nya och återkommande kunder i form av bland annat marknadsföring. Under en kris är kommunikation a och o för företagets överlevnad, dessutom kan väl utformade kommunikationsstrategier stärka förtroendet hos intressenterna. I en kris är det viktigt att vara transparent och kommunicera endast det som är relevant. Risken är att man som företag antingen kommunicerar för mycket eller inte alls. Det som sägs och görs är lika viktigt som hur företaget förhåller sig till kunder, leverantörer och samhället generellt. Dessutom bör man tänka på att inte endast skicka ut informativa mejl eller publicera för mycket information på sina sociala kanaler, utan kreativa idéer och lösningar borde också prioriteras i kommunikationen. Arvid Axland, rådgivare inom marknadskommunikation, berättar i Resumé att under en kris som corona, kan företag vinna både kundnöjdhet och marknadsandel. Men endast om man som företag engagerar sig i samhället och är behjälplig om man kan samt att man skapar sig ett nytt värde. Han menar att företag som hjälper andra i en hälsokris ofta ses som attraktiva hos kunder och ökar därmed sin försäljning, och de som är innovativa och skapar nya idéer och värden som hjälper människan i vardagen kan räkna med nya och nöjda kunder. Axland förtydligar också att om man som företag väljer tystnad som strategi kan man räkna med att bli bortglömd, då andra företag kommer att se detta som en möjlighet att skapa något nytt och stärka sina relationer med sina intressenter. Ett nytänk och positiva kommunikationsstrategier kan leda till att företag kommer ur krisen starkare och med fler intressenter, dessutom ökar de sin legitimitet gentemot sina redan bestående kundrelationer.
© 2021 - The Swedish Times
All rights reserved
Download our app: