Like many other websites we use cookies in ours in order to improve your experience on it. Do not worry, we do not keep information about you. For futher informattion please check our Terms and conditions

news

REGERINGEN REDO DRA IN STATLIGT STÖD TILL SKATTEPARADIS

Dagens Industri skrev på 25:e April tidningen att finansminister Magdalena Andersson (S) tycker att det är intressant att danska regeringen ger den inte statliga stöd till bolag som är registrerade i skatteparadis. Men vad innebär det egentligen?

REGERINGEN REDO DRA IN STATLIGT STÖD TILL SKATTEPARADISfoto:
Pedro Specter
created at: Sat Apr 25 2020| updated at:Mon Jan 17 2022
663
news

Dagens Industri skrev på 25:e April tidningen att finansminister Magdalena Andersson (S) tycker att det är intressant att danska regeringen ger den inte statliga stöd till bolag som är registrerade i skatteparadis. Men vad innebär det egentligen?

De krispaket som den svenska regeringen hittills presenterat har en prislapp på omkring 130 miljarder kronor. Bland annat, finns statligt stöd för korttidspermittering, sjulön och hyresreduktioner för utsatta branscher. Fast vad gäller till mellan stora, stora och börsnoterade företag?Under veckan Volvos VD har överraskade Volvo styrelsen med en kvartets resultat bättre än förväntade. Vi påminner att Volvo var en av de stora företag som minskade sina anställd i början av Coronakrisen. 

Om i slutet av året Volvo delar ut aktiekapital som växt upp eller är skaffades av statliga stöd, det betyder att Sveriges skattepengar används för att skaffa vinst till stora företag som delas ut till kinesiska investerare. Att inte ge någon slags av statliga stöd eller förbjud aktieutdelningar, är några av de åtgärder som danska regeringen är förberedd att göra, och Svenska regering kan komma göra. Med vad händer med andra branscher?När det gäller andra branscher, fastighetsbranscher är den farligast. 

Just nu, både Stockholm, Göteborg och Malmö bygger upp nya project värderat av miljoner och miljarder. Om fastighetsbranschen drabbas på grund av coronaviruset och intäkter är mindre, vad ska händer då med såna projekt? Ska regeringen ge statliga stöd till alla offentliga projekt som t.ex Västlänken i Göteborg, eller ska också bidra för projektet som Karlatornet av Serneke ska försätta byggas?De är bara frågar som vi kommer se vad som händer under de kommande månader.

© 2021 - The Swedish Times
All rights reserved
Download our app: