Like many other websites we use cookies in ours in order to improve your experience on it. Do not worry, we do not keep information about you. For futher informattion please check our Terms and conditions

news

UTEBLIVEN TURISM DRABBAR BESÖKSLIVET

UTEBLIVEN TURISM DRABBAR BESÖKSLIVETfoto: slon_dot_pics
Rebecka Davidsson
created at: Tue Jun 02 2020| updated at:Wed Jul 06 2022
712
news
Coronavirusets efterföljande ekonomiska kris påverkar hela världen. Hotell, restaurang och turism är den bransch som har drabbats hårdast, med varsel av personal och reseförbud som hindrar människor från att besöka andra länder. Frågan är hur de uteblivna utländska turisterna påverkar turistindustrin i Sverige. Stockholms Handelskammare berättar för SVT att den svenska turistindustrin kommer att förlora 36 miljarder kronor mellan mars månad och midsommar till följd av uteblivna utländska turister. De ser inte bara en minskning i gästnätter inom kommersiella boenden, utan också inom restauranger och shoppingbutiker. Stockholms Handelskammare uppmanar staten via SVT att turistindustrin lär behöva mer ekonomiskt stöd för att inte försvinna för alltid. Då de menar att ju längre in i högsäsongen vi kommer, desto mer kommer företagen att förlora. Enligt tillväxtverket sjönk gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar i Sverige med 38 procent i mars månad i jämförelse med samma månad 2019. Den sista veckan i mars minskade med 67 procent, varav 56 procent av dem var endast utländska gäster. Under hela 2019 utgjorde turister från Kina och USA de flesta utomeuropeiska gästnätter på kommersiella boenden, vilket har minskat drastiskt under första delen av 2020. Kina respektive USA minskade med 83 och 54 procent i bokade gästnätter i jämförelse. Sveriges nordiska grannländer, inklusive Tyskland, har också sett en minskning i bokade gästnätter där Danmark minskade med 41 procent, Finland och Norge med 56 procent vardera samt Tyskland med 45 procent. De län som hittills drabbats hårdast av minskningen är Stockholm, Uppsala och Västra Götaland. Tidigare år har den utländska turismen spenderat mer än hälften av intäkterna på svenskt besöksliv under sommaren, vilket kommer att minska drastiskt i år, speciellt för restaurangbranschen. Hittills i år, rapporterat av Skatteverket, har restaurangbranschen förlorat 31 procent av sina intäkter i jämförelse med förra året. Anders Johansson, bloggare på besöksliv.se, menar att svenskarna som tvingas semestras innanför gränserna kommer att utgöra en liten del av de intäkter som besökslivet förlorar på de uteblivna utländska turisterna. Han menar att Sverige istället kommer att förlora sex miljarder kronor, men kan hoppas på en ökning av Kinesiska turister, då de inte kan åka någon annanstans i Europa för tillfället. Besökslivets ekonomi har redan drabbats hårt av coronaviruset, men frågan återstår att se hur mycket ekonomin i Sverige generellt kommer att påverkas på grund av de uteblivna utländska turisterna.
© 2021 - The Swedish Times
All rights reserved
Download our app: