Like many other websites we use cookies in ours in order to improve your experience on it. Do not worry, we do not keep information about you. For futher informattion please check our Terms and conditions

news

KRIS I BOLÅN STARTAS

En av bankerna i Sverige inledde året med en nettoförlust på 1,7 miljarder kronor. Kombinationen av höga kostnader för brister i hanteringen av penningtvättsrisker och det utmanade makroekonomiska klimatet ligger bakom raset från fjolårets 5,3 miljader.

KRIS I BOLÅN STARTASfoto:
Pedro Specter
created at: Fri Apr 24 2020| updated at:Wed Jul 06 2022
718
news

En av bankerna i Sverige inledde året med en nettoförlust på 1,7 miljarder kronor. Kombinationen av höga kostnader för brister i hanteringen av penningtvättsrisker och det utmanade makroekonomiska klimatet ligger bakom raset från fjolårets 5,3 miljader.

 Bortsett från ett starkare räntenetto bjöd rapporten på få ljuspunkter.En av bankerna i Sverige meddelade i början av April att totala kostnader för innevarande år blir runt 21,5 miljader kronor, 1,5 miljard mer än vad som tidigare kommunicerats. Dessutom tillkommer 4 miljarder i tidigare kända böter från Finansspektionen. Än så länge vet vi inte vad resultatet blir av de Amerikanska myndigheternas utredningar eller storleken på eventuella böter. Samtidigt har banken reserverat 2,2 miljader för kommande kreditförluster. Det motsvarar en kreditförlustnivå på 0,51 procent. 

Det är mycket jämfört med en av konkurrenternas som ligger på 0,08 procent. Samtidigt har banken också en lågriskprofil med 65 procent av utlåningen till bostäder. För andra konkurrenter svarar hypoteksutlåning för 59 procent av utlåningen till allmännheten. För helåret räknar analytikerna med kreditförluster på 5,6 miljader. En tolkning är att banken nu tar i ordentligt för att vara på den säkra sidan. Årets bolagsstämma går av stapeln 28 maj. 

Utdelningsbeslutet skjuts dock upp till en eventuell extra stämma. Aktien värderas idag med en rabatt på 20 procent mot eget kapital, att jämföra med femårssnittet på 1,7. Aktien är utan tvekan billig. Men risken för Amerikanska böter finns kvar, kostnaderna är väl höga och vändingen kan ta tid.När alla bankaktier är billiga är inte banken förstahandsvalet. Har börsen redan passerat botten lär bankens aktie hänga med. Om krisen blir djupare kan framför allt utländska investerare välja andra alternativ.

© 2021 - The Swedish Times
All rights reserved
Download our app: